System kontroli dostępu ACCO NET

ACCO NET to zupełnie nowy, skalowalny system kontroli dostępu o rozproszonej strukturze.

Głównymi elementami tego rozwiązania są: oprogramowanie serwera ACCO Server oraz centrale ACCO-NT. Urządzeniami wykonawczymi są kontrolery przejść z serii ACCO-KP, do których podłączone są czytniki służące do identyfikacji użytkowników.

 

Acco Net system kontroli dostępu

Rozbudowana funkcjonalność, intuicyjne metody zarządzania oraz możliwość elastycznego budowania i rozbudowywania struktury systemu powodują, że ACCO NET spełnia wymagania dużych i średnich przedsiębiorstw wielooddziałowych, takich jak: sieci handlowe, placówki bankowe, punkty obsługi klienta oraz inne instytucje. Kontrola dostępu prostotę i wygodę obsługi systemu gwarantuje aplikacja internetowa ACCO-WEB dostępna zdalnie poprzez przeglądarkę internetową. Narzędzie to umożliwia zarządzanie systemem z dowolnego miejsca na świecie, zarówno z komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych.

System kontroli dostępu ACCO

Funkcjonalność systemu
Działanie systemu ACCO NET bazuje na strefach kontroli dostępu, co umożliwia zaawansowane administrowanie uprawnieniami użytkowników. Przede wszystkim możliwe jest tworzenie ścieżek przejść pomiędzy strefami, zgodnie z którymi użytkownicy będą przemieszczać się w obiekcie. Ponadto funkcja anti-passback eliminuje możliwość powtórnego wykorzystania identyfikatora w celu wejścia do strefy chronionej bez uprzedniego jej opuszczenia.

System ACCO NET jest rozwiązaniem elastycznym, skalowalnym i bezpiecznym. Komunikacja pomiędzy ACCO Server a centralami ACCO-NT jest szyfrowana co uniemożliwia ingerencję w system osobom niepożądanym.

Dzięki możliwości generowania raportów w najbardziej popularnych formatach (XML, CSV, PDF) oraz pełnej kontroli obecności, system ACCO NET umożliwia zliczanie czasu pracy zgodnie z zaprogramowanymi i przypisanymi regułami oraz kalendarzem. Możliwe jest także sprawdzenie bieżącej lokalizacji użytkownika oraz ścieżki,
którą się przemieszczał.

Zaawansowane oprogramowanie
ACCO NET to system kontroli dostępu, którego zarządzanie, administrowanie i konfiguracja opierają się na zaawansowanym oprogramowaniu. Jego elementy instalowane są na komputerze z systemem Debian lub CentOS i mogą w zależności od wielkości systemu znajdować się na pojedynczej maszynie lub nawet na trzech oddzielnych.

Oprogramowanie ACCO Server odpowiada za komunikację pomiędzy nieograniczoną ilością central. W wyniku tego otrzymujemy system, który może zarządzać dowolną liczbą obiektów tworząc jeden rozproszony, skalowalny, globalny system. Komunikacja odbywa się poprzez szyfrowaną transmisję TCP/IP. Baza danych ACCO-DB przechowuje konfigurację i informacje na temat struktury systemu, dane 65000 użytkowników oraz nielimitowaną liczbę zdarzeń. Serwer aplikacji ACCO-WEB umożliwia zarządzanie dostępem do obiektów z dowolnego miejsca na świecie poprzez przeglądarkę internetową.

Centrala ACCO-NT
Odpowiada za komunikację pomiędzy kontrolerami przejść a ACCO Server. Posiada dwie magistrale RS-485, których łączna długość może wynosić 2400 m. Do jednej centrali można podłączyć do 255 kontrolerów przejść. Dodatkowo centralę można rozbudować
o moduły rozszerzeń: obsługi pilotów, wejść oraz wyjść. Umożliwia to programowanie funkcjonalności dopasowane do wymagań inwestora dzięki funkcjom logicznym. W efekcie system oferuje opcje sterowania np. szlabanami, bramami, windami, roletami, markizami czy światłem.

Każda centrala ACCO-NT umożliwia utworzenie do 255 stref. Pojedyncza strefa może zawierać szereg pojedynczych przejść, nad którymi czuwają kontrolery z serii ACCO-KP oraz ACCO-KPWG. Znajdujące się na płycie centrali złącze USB ułatwia instalatorowi inicjalną konfigurację centrali. Za zasilanie centrali odpowiada zasilacz buforowy APS-412, zapewniając podtrzymanie działania centrali nawet podczas zaniku napięcia sieci. Centrala ACCO-NT może przechowywać do 1 000 000 własnych zdarzeń i 100 000 zdarzeń z każdego kontrolera, a także dane 8000 użytkowników.

W przypadku utraty połączenia z serwerem, wynikającej np. z uszkodzenia łącza internetowego, zapewnia to utrzymanie pełnej funkcjonalności tej części systemu, za który odpowiada dana centrala.

ACCO-WEB

 • narzędzie do zdalnego zarządzania systemem
 • dostęp z dowolnego miejsca na świecie z poziomu przeglądarki
 • obsługa z urządzeń mobilnych
 • możliwość logowania się kilku osób jednocześnie
 • dodawanie i zarządzanie użytkownikami (czytnik CZ-USB)
 • tworzenie reguł i kalendarzy
 • tworzenie raportów obecności
 • przegląd zdarzeń z opcją filtrowania
 • obsługa systemu z poziomu wielopoziomowych map
 • podgląd stanu serwera, central i kontrolerów
 • podgląd rozmieszczenia kamer w obiekcie
 • podgląd obrazu z kamer IP