ACCO NET to zupełnie nowy, skalowalny system kontroli dostępu o rozproszonej strukturze. Głównymi elementami tego rozwiązania są: oprogramowanie serwera ACCO Server oraz centrale ACCO-NT. Urządzeniami wykonawczymi są kontrolery przejść z serii ACCO-KP, do których podłączone są czytniki służące do identyfikacji użytkowników.  Acco Net system kontroli dostępu Rozbudowana...